dijous, 23 de novembre de 2017

XARRADA AMB JAUME MONZÓ

Aprofitant l'avinentesa que dissabte es commemora el dia contra la violència de gènere, al Clara Campoamor dediquem la setmana a reflexionar sobre el tema.
Avui hem compartit amb l'escriptor, Jaume Monzó, tertúlia sobre aquest problema i molts altres que circulen per la seua novel·la, En línia.
Ha estat molt enriquedor averiguar el perquè d'eixa narració contruïda a partir de converses de whatsapp i perfils de facebook. Hem sabut de les seues dèries i de com encetar el procés per tal de publicar un llibre.
Tots heu participat i col·laborat perquè el diàleg fóra ordenat i colpidor.
Gràcies per les vostres lectures i observacions i agraïment doble per a Jaume Monzó que ens ha visitat.

dimecres, 25 d’octubre de 2017

POSTGUERRA

Per a tots nosaltres
Si nosaltres callem, qui parlarà?
És cert que val ben poc la nostra veu.
Som gent de poca empenta,
massa frívols i tot perquè ens escoltin.
Tanmateix allò que resta
de més pur en nosaltres
val tant -ho sabem bé- com el neguit
de qualsevol hereu d'aquest insigne
llinatge de vençuts.
Cal que insistim,
com qui pidola, si voleu, davant
de cent portes barrades.

Miquel Martí i Pol

CORRARNDES D'EXILI 
L'ESTAMPETA
En aquell temps sentí d’Amor delit
quan mon pensar mirà lo temps present.
Ausiàs March

ET casares de dol, com de dol vares rebre,
al poble, la primera Comunió. De dol sempre,
el dol sobre el teu cos en els dies solemnes.
Sempre de dol, les cames llargues d'adolescent
que creixia de pressa i sense vitamines,
aquelles cames llargues i quasi sense gràcia,
aquelles cames tristes, l'estiró de la guerra
que et va fer dona abans de la primera sang.
Aquelles cames que tu no sabies com
posar, que sense tu semblava que creixien.
Trista, trista València, quina amarga postguerra!
Ens ompliren d'espases la sintaxi, d'arcàngels
durament immutables a la porta dels cines,
mentre reivindicaven prades de Garcilaso,
marbres asexuats, vetlant sempre, vetlant,
vetlant sempre les armes i vetlant la retòrica,
carregaments de sucre que desapareixien
de la nit al matí, si ho viu no me'n recorde,
els camions sinistres que duien l'estraperlo.
L'home palpava un cos adolescent, mentre ella
es menjava un pastís sense participar
en allò que al seu cos feroçment succeïa.
També,  veure pel·lícules, o millor somiar:
el Coli, el Metropol, el Tyris... "En fan dos".
El Goya... Quina gana de contemplar pel·lícules!
En seguien el curs amb tota atenció
mentre les mans anaven palpant els llocs secrets.
Oh Súnion! La pantalla oferia una Súnion
d'una sal exaltada, de vida i llibertat,
de possibilitats lluminoses de viure.
"No s'havia apuntat mai a ningun partit.
Ell, de casa a la feina, i de la feina a casa.
Una nit, en la guerra, el tragueren de casa
i el mataren a Bétera, prop dels forns de la calç.
Els morts tots plens de mosques vora les carreteres..."
"No féu res, no féu res, i ell en va salvar molts".
De dol sempre, de dol per a tota la vida.


 EstellésCORRANDES D'EXILI
Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena,
lentament, sense dir re ...
Si la lluna feia el ple
també el féu la nostra pena.
L'estimada m'acompanya
de pell bruna i aire greu
(com una Mare de Déu
que han trobat a la muntanya.)
Perquè ens perdoni la guerra,
que l'ensagna, que l'esguerra,
abans de passar la ratlla,
m'ajec i beso la terra
i l'acarono amb l'espatlla.
A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida:
l'altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.
Avui en terres de França
i demà més lluny potser,
no em moriré d'anyorança
ans d'enyorança viuré.
En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
"Com el Vallès no hi ha res".
Que els pins cenyeixin la cala,
l'ermita dalt del pujol;
i a la platja un tenderol
que batega com una ala.
Una esperança desfeta,
una recança infinita.
I una pàtria tan petita
que la somio completa.
 
 


dilluns, 25 de setembre de 2017

CONCURS LITERARI CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

 El Consell Valencià de cultura convoca un concurs literari sobre paisatge i gastronomia de la Comunitat Valenciana.

Els termes són els següents:

* PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana, que estiguen cursant estudis d’ESO, FP i batxillerat.

* CARACTERÍSTIQUES DELS TEXTOS
  • Els textos que es presenten hauran de ser inèdits. Caldrà que estiguen escrits en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i versaran sobre els paisatges de la Comunitat Valenciana i/o sobre la gastronomiad’aquesta. Es valorarà l’originalitat del treball i la investigació duta a terme per a elaborar-lo.
  • Cada alumne presentarà un únic text, amb la condició que no excedisca de deu (10) folis.
  • En cada text ha de constar, en lloc ben visible, el nom de l’autor/a, el curs i el nivell a què pertany, i el centre docent.
  •  DELS CENTRES I PARTICIPANTS
  • Els participants (en cas que siguen menors de 14 anys, els seus pares i/o mares, representants legals o tutors) i els representants dels centres docents respondran, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, el CVC es reservarà el dret a excloure de la participació en aquest concurs a qualsevol alumne/a i/o representant de centre docent que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que corresponguen en dret.
  • Els participants premiats i els representants dels centres docents que també resulten premiats autoritzen la captació i reproducció de la seua imatge (i, si és el cas, veu), siga quin siga el mitjà utilitzat per a fer-ho, durant la participació o presència en aquest concurs, així com la difusió mitjançant la pàgina web http://cvc.gva.es/, el canal de YouTube, Twitter, Facebook i la comunicació a la premsa local, tant en format imprés com digital.
  • Els centres docents hauran d’obtindre i presentar, juntament amb els treballs, els consentiments previs, inequívocs, específics i informats suficientment de l’alumnat participant i dels representants d’aquests en relació al tractament de la seua imatge (i, si és el cas, veu) i la seua comunicació posterior a la premsa local.
  • Qualsevol participant i/o representant del centre docent podrà, en qualsevol moment, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seua identitat mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar-los, a: Consell Valencià de Cultura, c/ Museu, 3, 46003, València.
Termini de presentació
Els centres docents podran iniciar el procés d’elaboració i enviament dels treballs des del moment de la publicació de la convocatòria, en el DOGV núm. 8127, de 14/09/2017, i tindran com a data límit el 10 de novembre de 2017.