dilluns, 9 de gener de 2012

SER JOAN FUSTER. ACTIVITATS

Per tal d'anar aprofundint en la lectura de Fuster realitzareu les següents activitats sobre l'article "Nota sobte la llibertat", pàgines 118-119,  us he especificat l'apartat en què figurarien en l'examen de la PAU i la puntuació.
 Les activitats estaran acabades pel dilluns 16 de gener.

Comprensió del text (3 punts).
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. 1 punt
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. 1 punt
c) Identifica les veus del discurs. 0.5
d) Assenyala i identifica les marques de modalització. 0.5
e) Identifica la Tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al discurs. 0.5
f)  Comenta el Registre emprat i la varietat geogràfica tot especificant els trets corresponents que apareixen al discurs.

Anàlisi lingüística del discurs (3 punts)
a) Indica la funció sintàctica i a quin element fan referència els pronoms febles subratllats. 1punt
b) Indica la pronunciació dels elements subratllats. 0.5, cada resposta incorrecta descompta 0.1.
*llibertat
*drets
*advertireu
*podem
*mesura
c) Especifica la categoria gramatical i funció dels que en roig del text.  1punt
d) Escriviu un sinònim dels mots destacats següents , d'acord amb el significat que prenen al text. 0.5 punts

I parlen de drets...
Hi trobareu una clàusula...
tan estimada...
emana del poder

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada