dilluns, 25 de setembre del 2017

CONCURS LITERARI CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

 El Consell Valencià de cultura convoca un concurs literari sobre paisatge i gastronomia de la Comunitat Valenciana.

Els termes són els següents:

* PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana, que estiguen cursant estudis d’ESO, FP i batxillerat.

* CARACTERÍSTIQUES DELS TEXTOS
  • Els textos que es presenten hauran de ser inèdits. Caldrà que estiguen escrits en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i versaran sobre els paisatges de la Comunitat Valenciana i/o sobre la gastronomiad’aquesta. Es valorarà l’originalitat del treball i la investigació duta a terme per a elaborar-lo.
  • Cada alumne presentarà un únic text, amb la condició que no excedisca de deu (10) folis.
  • En cada text ha de constar, en lloc ben visible, el nom de l’autor/a, el curs i el nivell a què pertany, i el centre docent.
  •  DELS CENTRES I PARTICIPANTS
  • Els participants (en cas que siguen menors de 14 anys, els seus pares i/o mares, representants legals o tutors) i els representants dels centres docents respondran, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, el CVC es reservarà el dret a excloure de la participació en aquest concurs a qualsevol alumne/a i/o representant de centre docent que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que corresponguen en dret.
  • Els participants premiats i els representants dels centres docents que també resulten premiats autoritzen la captació i reproducció de la seua imatge (i, si és el cas, veu), siga quin siga el mitjà utilitzat per a fer-ho, durant la participació o presència en aquest concurs, així com la difusió mitjançant la pàgina web http://cvc.gva.es/, el canal de YouTube, Twitter, Facebook i la comunicació a la premsa local, tant en format imprés com digital.
  • Els centres docents hauran d’obtindre i presentar, juntament amb els treballs, els consentiments previs, inequívocs, específics i informats suficientment de l’alumnat participant i dels representants d’aquests en relació al tractament de la seua imatge (i, si és el cas, veu) i la seua comunicació posterior a la premsa local.
  • Qualsevol participant i/o representant del centre docent podrà, en qualsevol moment, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seua identitat mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar-los, a: Consell Valencià de Cultura, c/ Museu, 3, 46003, València.
Termini de presentació
Els centres docents podran iniciar el procés d’elaboració i enviament dels treballs des del moment de la publicació de la convocatòria, en el DOGV núm. 8127, de 14/09/2017, i tindran com a data límit el 10 de novembre de 2017.

dimecres, 20 de setembre del 2017

L'AMOR FORA DEL MAPA

L'amor fora del mapa és una novel·la de Roc Casagran, a més d'un cd del mateix títol de Borja Penalva i Mireia Vives,  molt suggerents i que per descomptat us recomone.
Jo no és que estiga fora del mapa, però per uns dies no us podré acompanyar a l'aula, així que podeu aprofitar el temps i gaudir alhora que llegiu i escolteu aquestes lletres: 
"Obriu, obriu els ulls,  que teniu tot un món per descobrir,  i ompliu de verbs la Terra  com s’omple un càntir al cim de l’estiu.  Estimeu, estimeu,  aixequeu ponts que vencin tots els solcs,  i que a les valls més fondes  arribe sempre un raig del millor sol.  Rieu, rieu,  amb llavis dolços i amb les dents,  onegeu llibertats  i alceu el vol dels grans ocells.  Somieu, somieu  quan tothom dormi dins de la quietud,  vetlleu les utopies,  sigueu la vela d’un vaixell tossut.  Viviu, viviu,  trobeu els ports, les portes i els portals,  viviu i feu camí,  tingueu l’anhel d’anhelar l’endemà.  Rieu, rieu..." Una novel·la de Roc Casagran (Sembra Llibres, 2016). Ja en llibreries!!!
Un disc de Mireia Vives i Borja Penalba

dijous, 14 de setembre del 2017

BENVINGUTS AL CURS 2017/18Avui recuperem una antiga foto per desitjar-vos un curs 2017/18 ple de satisfaccions. I recordeu tota pedra fa paret.